hiện tại vị trí: Nhà » Tin tức và sự kiện » Phim ủ chua nhà kính phim nhựa Mulch » Màng ủ nông nghiệp

Màng ủ nông nghiệp

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2019-01-09      Nguồn:Site

Phim ủ chua nông nghiệp Chủ yếu được sử dụng cho sử dụng nông nghiệp, hay kiện.Phim ủ chua bao gồmmàng căng,màng polyetylen,phim ủ chua trắng đen,phim bìa ủ.

Phim ủ chua nông nghiệp được sản xuất bởi 100% nhựa polyetylen và metallicocene.

Dưới đây là chi tiết chophim ủ chua:

  1. Màng căng

Vật liệu: nhựa LDPE, metallicocene

Chiều rộng: 500mm, 750mm

Độ dày: 25micron

chiều dài mỗi cuộn: 1500m, 1800m

2.Phim trắng đen

vật liệu: nhựa LDPE, luyện kim

Chiều rộng: 16000mm

Độ dày: 200micron

chiều dài: 200m mỗi cuộn