hiện tại vị trí: Nhà » Các sản phẩm » Cuộn màng poly phim Polyethylene

Trung tâm sản phẩm

 Cuộn màng poly cho xây dựng, màng polyethylene xây dựng, tấm nhựa 6mil, tấm poly 10mil, phim xây dựng 10mil,
độ ẩm bọc, màng chống thấm cho rào cản hơi, 6 Mil gia cố tấm nhựa