hiện tại vị trí: Nhà » Tin tức và sự kiện » Băng dính BOPP Băng băng vải » BOPP Băng dính Jumbo cuộn

BOPP Băng dính Jumbo cuộn

Số Duyệt:0     CỦA:trang web biên tập     đăng: 2018-12-02      Nguồn:Site

Chúng tôi đang cung cấp cho bạn BOPP băng dính jumbo cuộncho rạch và cuộn băng nhỏ.

BOPP adhsive cuộn jumbo cuộn được sản xuất bởi keo acrylic và Phim cơ sở BOPP.

Dưới đây là các thông số kỹ thuật chi tiết cho cuộn jumbo băng dính BOPP:

Băng keo đóng gói BOPP (keo acrylic gốc nước) trong cuộn jumbo.

Vật chất:Băng keo đóng gói BOPP

Dính:Cơ sở nước acrylic

Chiều dài cuộn Jumbo: 4000 hoặc 6000 m

Chiều rộng cuộn Jumbo: 1,28 m hoặc 1,60m

Độ dày: 36, 38, 40, 45, 50, 55 mic

Màu sắc: trong suốt, vàng, nâu